Prikazivanje 1-12 rezultata 15

CAS br. IME PROIZVODA PREGLED
  607737-87-1 A77-01 (607737-87-1)

  77-01 je snažan TGF-βRI (ALK-5) inhibitor (IC50 = 34 nM). Inhibira TGF-P transkripcijsku aktivaciju. Inhibira TGF-β-induciranu proliferaciju ...

  909910-43-6 A83-01 (909910-43-6)

  83-01 je potentni inhibitor TGF-P tipa I receptora ALK5 kinaze, tip I aktivin / nodalni receptor ALK4 i tip I nodalni receptor ALK7, s I ...

  1206711-16-1 DMH1 (1206711-16-1)

  DMH1 je selektivni inhibitor BMP receptora s IC50 od 107.9 nM za ALK2, koji ne pokazuje inhibiciju na AMPK, ALK5, KDR (VEGFR-2) ili PDGFR.

  1352608-82-2 EW-7197 (1352608-82-2)

  Vactosertib je oralno bioraspoloživ inhibitor serin / treonin kinaze, transformirajući faktor rasta (TGF) -beta receptor tipa 1 (TGFBR1 ...

  864082-47-3 GSK429286A (864082-47-3)

  GSK429286A je selektivni inhibitor ROCK1 i ROCK2 s IC50 od 14 nM i 63 nM. GSK429286A je selektivni inhibitor Rho-kinaze ...

  1431985-92-0 K02288 (1431985-92-0)

  K02288 je snažan inhibitor BMP signalizacije. K02288 ima in vitro aktivnost protiv ALK2-a pri niskim nanomolarnim koncentracijama sličnim kao kod ...

  1432597-26-6 LDN-212854 (1432597-26-6)

  LDN-212854 je selektivni i potentni inhibitor kinaza receptora morfogenetskog proteina kostiju (BMP) tipa I s više od 5,000-kratkih selektivnih ...

  1062368-24-4 LDN193189 (1062368-24-4)

  LDN193189 je vrlo snažan inhibitor malih molekula BMP s IC50-om od 5 i 30 nM za ALK2 odnosno ALK3. LDN193189 također sprječava ...

  700874-71-1 LY2109761 (700874-71-1)

  LY2157299 je mali molekulski inhibitor TGF-β receptora tipa 1 / tip II kinaza (IC50 = 69 nM) .1 Koristi se za proučavanje uloge T ...

  1062368-49-3 ML347 (1062368-49-3)

  ML-347, također poznat kao LDN193719, je snažan i selektivan inhibitor koštanog morfogenetskog proteinskog receptora (BMP) koji inhibira ALK1 i ALK2 ...

  446859-33-2 RepSox (446859-33-2)

  RepSox, također poznat kao SJN 2511, E 616452 i inhibitor ALK5 II, je stanično permeabilan, selektivni inhibitor TGF-β tipa 1 aktivin kao što je kin ...

  301836-41-9 SB431542 (301836-41-9)

  SB-431542 je novi mali molekulski inhibitor tipa I TGF-beta receptora, na ploči ljudskih malignih gliomskih staničnih linija….

  <td>